Форми завдань ЗНО 2022


Тест з предмета складається з наступних форм завдань:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Для кожного завдання пропонується 4 або 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав і позначив правильний варіант відповіді у відповідному полі на екрані комп’ютеру. Завдання вважається виконаним неправильно, якщо відповідь не позначено взагалі, або позначено неправильну відповідь чи позначено кілька варіантів відповіді.

Система оцінювання – 0 або 1 тестовий бал.

2. Завдання на встановлення відповідності.

У завданні пропонується утворити логічні пари, тобто співвіднести матеріал двох колонок, позначених літерою і цифрою. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учасник вибрав і позначив правильну літеру від А до Д напроти кожної цифри від 1 до 4 у відповідному полі на екрані комп’ютеру.

Система оцінювання – 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності.

У завданні пропонується розташувати події, факти або етапи, позначені літерами, у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – 2, третя – 3, четверта – 4.

Система оцінювання – 0, 1 або 2 тестових бали.

4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Завдання вважається виконаним, якщо у відповідному полі на екрані комп’ютеру записана правильна відповідь.

Система оцінювання – 0 або 2 тестових бали.

Відведений час на виконання тесту з кожного предмета відповідає специфікації ЗНО 2022.