Ви можете безкоштовно пройти онлайн тестування згідно вимог ЗНО 2022 з наступних навчальних предметів: українська мова і література, історія України, математика, географія, біологія, хімія, фізика.


Тестування ЗНО 2022

  Біологія

  Склад тематичних блоків предмету тестування згідно вимог програми ЗНО 2022, кількість тестових завдань предмету, тривалість тестування наведено в таблиці.
  Тематичні блокиКількість завдань
  Вступ. Методи біологічних досліджень1
  Молекулярний рівень організації життя4
  Клітиннй рівень організації життя9
  Організмовий рівень організації життя35
  Надорганізмові рівні життя9
  Історичний розвиток органічного світу2
  Загальна кількість завдань60 завдань
  Тривалість тестування120 хвилин • Демонстраційний тест з БІОЛОГІЇ
  • Часове обмеження 120 хвилин
 • Географія

  Склад тематичних блоків предмету тестування згідно вимог програми ЗНО 2022, кількість тестових завдань предмету, тривалість тестування та кількість зразків завдань ЗНО, з яких методом випадкової вибірки формується варіант тренувального тесту, наведено в таблиці.
  Тематичні блокиКількість завдань
  Загальна географія10
  Географія материків і океанів10
  Географія України24
  Економічна і соціальна географія світу14
  Загальна кількість завдань58 завдань
  Тривалість тестування150 хвилин
  Кількість зразків завдань353


 • Демонстраційний тест з ГЕОГРАФІЇ
  • Часове обмеження 150 хвилин
 • Тренувальний тест з ГЕОГРАФІЇ
  • Часове обмеження 150 хвилин
 • Історія України

  Склад тематичних блоків предмету тестування згідно вимог програми ЗНО 2022, кількість тестових завдань предмету, тривалість тестування та кількість зразків завдань ЗНО, з яких методом випадкової вибірки формується варіант тренувального тесту, наведено в таблиці.
  Тематичні блокиКількість завдань
  Від найдавніших часів – перша половина ХVI ст.
  Стародавня історія України
  Виникнення та розквіт Київської Русі
  Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава
  Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у ІХ – ХІV ст.
  9
  Друга половина ХVI ст. – перша половина ХVIІІ ст.
  Українські землі в другій половині ХVІ ст.
  Українські землі в першій половині ХVІІ ст.
  Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.
  Українські землі в 60 – 80-ті рр. XVII ст.
  Українські землі наприкінці ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст.
  Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV – першій половині XVI ст.)
  11
  Друга половина ХVIІІ ст. – початок ХХ ст.
  Українські землі в другій половині XVIII ст.
  Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.
  Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.
  Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.
  Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.
  Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії у другій половині ХІХ ст.
  Культура України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.
  Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст.
  Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.
  12
  1914 – 1939 рр.
  Україна в Першій світовій війні
  Українська революція
  Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920 рр.)
  Українська CРР в умовах нової економічної політики (1921 – 1928 рр.)
  Радянська модернізація України (1929 – 1938 рр.)
  Західноукраїнські землі (1921 – 1938 рр.)
  13
  1939 – початок ХХІ ст.
  Україна під час Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)
  Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 – початку 1950-х рр.
  Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.)
  Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960 – початок 1980-х рр.)
  Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України
  Україна в умовах незалежності
  15
  Загальна кількість завдань60 завдань
  Тривалість тестування150 хвилин
  Кількість зразків завдань358 • Демонстраційний тест з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  • Часове обмеження 150 хвилин
 • Тренувальний тест з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  • Часове обмеження 150 хвилин
 • Математика

  Склад тематичних блоків предмету тестування згідно вимог програми ЗНО 2022, кількість тестових завдань предмету, тривалість тестування та кількість зразків завдань ЗНО, з яких методом випадкової вибірки формується варіант тренувального тесту, наведено в таблиці.
  Тематичні блокиКількість завдань
  Алгебра і початки аналізу
  Числа і вирази
  8
  Алгебра і початки аналізу
  Рівняння і нерівності
  6
  Алгебра і початки аналізу
  Функції
  6
  Алгебра і початки аналізу
  Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики
  3
  Геометрія
  Планіметрія
  6
  Геометрія
  Стереометрія
  7
  Загальна кількість завдань36 завдань
  Тривалість тестування150 хвилин
  Кількість зразків завдань219
 • Демонстраційний тест з МАТЕМАТИКИ
  • Часове обмеження 150 хвилин
 • Тренувальний тест з МАТЕМАТИКИ
  • Часове обмеження 150 хвилин
 • Українська мова і література

  Склад тематичних блоків предмету тестування згідно вимог програми ЗНО 2022, кількість тестових завдань предмету, тривалість тестування та кількість зразків завдань ЗНО, з яких методом випадкової вибірки формується варіант тренувального тесту, наведено в таблиці.
  Тематичні блокиКількість завдань
  Фонетика. Графіка.1
  Лексикологія. Фразеологія.5
  Морфологія7
  Синтаксис9
  Стилістика2
  Орфографія6
  Розвиток мовлення5
  Орфоепія1
  Усна народна творчість1
  Давня українська література1
  Література кін. ХVІІІ – поч. ХХ століть10
  Література ХХ століття10
  Сучасний літературний процес1
  Творчість українських письменників-емігрантів1
  Загальна кількість завдань60 завдань
  Тривалість тестування180 хвилин
  Кількість зразків завдань351

 • Демонстраційний тест з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
  • Часове обмеження 180 хвилин
 • Тренувальний тест з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
  • Часове обмеження 180 хвилин
 • Фізика

  Склад тематичних блоків предмету тестування згідно вимог програми ЗНО 2022, кількість тестових завдань предмету, тривалість тестування та кількість зразків завдань ЗНО, з яких методом випадкової вибірки формується варіант тренувального тесту, наведено в таблиці.
  Тематичні блокиКількість завдань
  Механіка8
  Молекулярна фізика та термодинаміка7
  Електродинаміка10
  Коливання і хвилі. Оптика8
  Квантова фізика. Елементи теорії відносності4
  Загальна кількість завдань37 завдань
  Тривалість тестування180 хвилин
  Кількість зразків завдань216 • Демонстраційний тест з ФІЗИКИ
  • Часове обмеження 180 хвилин
 • Тренувальний тест з ФІЗИКИ
  • Часове обмеження 180 хвилин
 • Хімія

  Програма ЗНО 2022 охоплює розділи: загальна хімія, неорганічна хімія, органічна хімія, обчислення в хімії. Склад тематичних блоків предмету тестування, кількість тестових завдань предмету, тривалість тестування наведено в таблиці.
  Тематичні блокиКількість завдань
  Хімічний елемент14
  Речовина15
  Хімічна реакція15
  Застосування знань про речовини та хімічні реакції16
  Загальна кількість завдань60 завдань
  Тривалість тестування150 хвилин
 • Демонстраційний тест з ХІМІЇ
  • Часове обмеження 150 хвилин